Debat og politik

Debat: Den grønne omstilling er blevet et religiøst hysteri

Debatindlæg bringes uredigeret og står for skribentens egen holdning.

Af: Martin Henriksen, formand, Nye Borgerlige

Nye Borgerlige er vel i realiteten det eneste parti, der stiller sig kritisk over for, hvordan den såkaldt grønne omstilling gribes an. Det, der foregår, er intet mindre end hovedløst. Den grønne omstilling er ikke båret af fornuft, men af grøn dogmatik og drevet frem af ”grønne” lobbyister. Domptører fra kapitalinteresser kører skræmte politikere rundt i manegen, og når trylleordet ”klima” fremføres, åbnes de offentlige kasser.

Det kan undre, at socialdemokraterne med flere accepterer, at kritisk infrastruktur lægges i hænderne på investorer, kapitalfonde, energiselskaber og projektmagere med høj profitmargen i udsigt på energiprojekter.

Den største CO2-udledning står den nedre middelklasse og de mindst ressourcestærke altså ikke for. Det gør de økonomisk bedrestillede, men de ændrer næppe i nævneværdig grad adfærd, hvis det kommer til at gøre ondt på deres hedonistiske livsstil – grønt mindset eller ej.

Efterkrigstidens elendigste tyske kansler Angela Merkel sagde farvel til a-kraften i Tyskland, alt imens hun via Nord Stream 2 gjorde Tyskland totalt afhængigt af energiforsyninger fra Rusland. Danmark følger troligt efter Tyskland. Nu handler vi så ikke mere med russerne, i stedet fodrer vi i stor stil Ruslands tætte allierede Kina med penge, da vi gladelig med statens og kommunernes accept køber solceller i Kina, hvor 80 pct. af alle verdens solceller produceres. Uden at kunne afsætte gas og olie til Kina vil den russiske præsident Putin ikke kunne finansiere krigen i Ukraine. Hvilket mageløst hykleri af de ellers altid så ”moralsk hellige” politikere i Vesten og i Danmark.

Dansk kultur- og naturarv ofres på den såkaldte grønne omstillings alter. Kun de berørte borgere i landområderne protesterer, alt imens Danmarks Naturfredningsforening er tavs som graven, selv om foreningen er sat i verden for at passe på naturen, og alt imens kultur- og mediepingerne og deres ukritiske medløbere i de øvre elitære lag i København vigter sig – langt væk fra biogasanlæg, landvindmøller og kinesiske solceller. 

Mens kommunerne i og omkring København let og elegant surfer uden om vindmøller, solcellearealer og biogasanlæg, skal de opstilles i provinsen med store menneskelige og økonomiske omkostninger for dem, der kommer til at bo i nærheden.

Landdistrikternes Fællesråd siger også lige ud, at kompensationsordningerne er helt utilstrækkelige i forhold til de herligheds- og værditab, som beboere og lokalsamfund oplever. I praksis dækker taksationsmyndighederne kun tab på ejendomme tættere end 400 meter ved solcelleanlæg, og flere afgørelser ender med afvisning eller med en mindre kompensation. Man træder bogstaveligt talt på borgerne i landdistrikterne.

Hvor trist er det ikke at opleve, at den ”grønne” lobby har været i stand til at overtale flertallet af vores politikere til denne ødelæggelse af naturen. Prøv at køre igennem solcelleørkener, hvor der kunne have været bølgende kornmarker eller skov! Det er der mange gruopvækkende eksempler på: omkring Tinglev, i Aabenraa og Holstebro kommuner, på Vestfyn og i Viuf ved Kolding. Vores smukke, kuperede kulturlandskaber ødelægges for at redde klimaet.

I december indgik regeringen med et bredt flertal i Folketinget et forlig om at lempe naturbeskyttelsen for at sikre plads til flere solcelleanlæg og landvindmølleenergiparker. Selv fra den ellers bovlamme Danmarks Naturfredningsforening lød det: »Desværre åbner aftalen stadig for forringelser af naturbeskyttelsen for blandt andet skove og fredede områder og tilladelser til virksomheder i det åbne land.«

Regeringen vil firdoble produktionen af grøn energi på land frem mod 2030. Det er alt for voldsomt efter Nye Borgerliges opfattelse. 

Faktisk så vi helst, at vi politisk arbejder henimod et stop for nye vindmøller og solceller på land som minimum, indtil konsekvenserne for natur, dyr og mennesker er ordentligt kortlagt. Det er vores forslag og målsætning. Skal der så opsættes solceller, kan det være på tagene for at skåne naturen mest muligt. 

Et Danmark i bedre balance, siger politikerne ofte, men det er en narresut, for de politiske beslutninger trækker imod et endnu skævere Danmark. Der er jo ingen, der flytter til Udkantsdanmark for at bo omkring biogasanlæg, vindmølleklynger eller kinesiske solcelleanlæg. 

At skamfere vores landskaber på den måde øger blot fraflytningen fra landdistrikterne, hvis da borgerne ikke bliver tekniske insolvente og stavnsbundne i mere eller mindre værdiløse huse. Den grønne dagsorden skævvrider Danmark med usælgelige huse i nærheden af vansirede og molesterede landskaber, mens friværdierne i København, Nordsjælland og Aarhus fortsætter himmelflugten.

Indførelse af kernekraft som i Polen, Sverige, Frankrig, Holland og Finland, hvor en større udbygning er i gang, er løsningen på samfundets voksende behov for elektricitet. De små fjerdegenerations kernekraftværker er sikre og effektive og fylder ikke meget i landskabet. Hvis vi går i den retning, vil vi have et energimiks fra flere forskellige energikilder, og det vil give den sikreste energiforsyning.

I New Delhi er der dage, hvor luftforureningen er så kraftig, at det svarer til at ryge 25 cigaretter om dagen. Var det ikke en idé at tage fat i luftforureningssynderne først frem for at skyde gråspurve med kanoner i Danmark? Vi lever dog på den samme klode. 

Kommentarer